Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Bussi-Manninen Oy
Joensuuntie 5
34600 Ruovesi

2. Yhteyshenkilö
Minna Manninen
Puh. (03) 486 4700
Sähköposti minna@bussi-manninen.fi

3. Rekisterin nimi
Bussi-manninen.fi matkojen tilaustietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely liittyy sovittujen palvelujen tuottamiseen ja toimittamiseen, tiedottamiseen, laskuttamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin sisältö
Asiakkaan perustiedot: Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti.
Rekisteri sisältää perus yhteystietojen lisäksi matkan varaukseen tarvittavia lisätietoja, kuten valitun matka-ajankohdan, varauspäivän, syntymäajan, muun matkaseurueen nimet ja syntymäajat sekä muut asiakkaan antamat lisätiedot matkaan liittyen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen ja matkan varaukseen liittyvät tiedot tallennetaan matkan varauksen yhteydessä sivustolla.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tilaustietorekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja luovutetaan tarvittaessa matkan tai palvelun toteutuksen edellyttämille kolmansille osapuolille, kuten laivayhtiö tai majoituspalveluntuottaja. Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.