Kesäaikataulu 3.6.-4.8.2024

Aikataulut Virrat-Tampere syksy 2024

Aikataulut Ruovesi-Mänttä 2024-2025

Lippujen hinnat 31.12.2024 asti

          


 

Säännöllisen liikenteen matkustajien oikeudet

Euroopan komission yhteenveto asetuksen (EU) N:o 181/2011 mukaisista linja-autoliikenteen matkustajan oikeuksista:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:tr0050

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan avustamaan toimintarajoitteisia matkustajiamme. Apuvälineet kuljetamme maksutta. Bussimme eivät ole nk. matalalattiabusseja, vaan niihin on noustava kahden-neljän askelman verran. Portaissa on tartuntakahvat, joista voi ottaa tukea bussiin noustessa tai siitä poistuttaessa. Pyörätuolilla ei pääse bussiemme kyytiin, mutta tavaratilassa pystymme kuljettamaan tarvittaessa useamman pyörätuolin sekä muut apuvälineet. Opaskoira voi matkustaa matkustajan mukana. Mikäli tarvitset avustusta, ota yhteyttä toimistoomme viimeistään matkustamista edeltävänä arkipäivänä, p. 03-486 4701. 

Matkustajan oikeuksia valvovien viranomaisten yhteystiedot:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
PL 5, 00531 Helsinki
Puh. 029 505 3000 (vaihde)
kirjaamo@kkv.fi
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
PL 320, 00059 TRAFICOM
Puh. 029 534 5000 (vaihde)
kirjaamo@traficom.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306, 00531 HELSINKI

Puh. 029 566 5200 (vaihde). Soittoaika 12.30-15.00

kril@oikeus.fi