Bussimatkailun vetovoimatekijöitä tutkittu

Bussi-Manninen Oy:n toinen yrittäjä Anssi Manninen tutki ylempään ammattikorkeakoulututkintoonsa liittyvässä lopputyössään tekijöitä, jotka ovat bussimatkalle osallistuville matkustajille tärkeitä. Selkeästi tärkeimmiksi bussimatkoille osallistumisen syiksi tutkimuksessa selvisi bussimatkailun huolettomuus ja helppous. Matkan kohde on bussimatkaa valittaessa tärkein valintaperuste noin 80 %:lle tutkimukseen vastanneista. Bussimatkailun tulevaisuus näyttää tutkimuksen perusteella valoisalta; vain 4 % vastaajista arvioi oman bussimatkailunsa vähenevän lähitulevaisuudessa ja noin joka kolmas vastaaja arveli osallistuvansa jatkossa nykyistä useammin bussimatkoille.

Koko tutkimus on ladattavissa alla olevasta linkistä:

Manninen_Anssi